onze rally is verzet naar 25-27 september 2020!

Tja, het moest er van komen: de Corona crisis heeft ook vat op ons evenement. Maatregelen van overheidswege leidden tot het verplaatsen van onze rally van 8-10 mei naar 25-27 september.

We laten ons niet uit het veld slaan. We maken er alsnog een leuk rallyjaar van!

De organisatie, 25 maart 2020