Zo, routes en klassementsproeven gereed…

We hadden de lat wederom hoog gelegd. Klassementsproeven éérst bepaald natuurlijk, maar dat ging niet van een leien dakje. Hoe maak je zoiets nou spannend en tóch veilig? De eerste proeven werden al vlug afgekeurd want voldeden niet aan het plan. Na ettelijke verkenningstochten:  ja! we hebben ze gevonden! En goedgekeurd natuurlijk.

Dan de routes naar de klassementsproeven; die moeten stipt op tijd gereden worden. Wij van de organisatie zijn benieuwd hoe de dames en/of heren dát geen klaarspelen.

Maar we hebben natuurlijk óók gedacht aan de schoonheid van het landschap: vanaf de klassementsproeven naar de rustpauzes is het dit jaar vrij rijden (wél op basis van het road book natuurlijk); de equipes worden van het ene naar het andere vergezicht geleid. En in het Oerlandschap betekent dit: met de mond open van verbazing rijden en genieten.

We zijn er klaar voor!