Onze Tilly is er niet meer bij…

Een droevig bericht bereikte ons in de afgelopen dagen: Tilly Kusters heeft na een ongelijke strijd onze wereld moeten verlaten.

Wij herinneren ons Tilly als een enthousiaste navigator die al 5 keer aan onze rally deelnam. Samen met haar man Henk Kusters en haar zoon Bart en schoondochter Simone vormde zij de “A Ford teams”. Een gemoedelijke dame met een gulle Brabantse inborst is er niet meer bij. We wensen deze A Ford kanjers alle sterkte toe die zij kunnen gebruiken.

Tilly, houd oe hè!  

Namens alle deelnemers, crew en organisatie, Ed Lemaire

%d bloggers liken dit: